Libuše volá Londýn - Bohašín

Libuše volá Londýn - BOHDAŠÍN 

V neděli 11. června se díky Rotě Nazdar podařilo dostat radiostanici Mk. VI C spolu s přijímačem Hallicrafters SX24 SkyriderDefiant opět po 75 letech na Bohdašín a připomenout tak působení radiotelegrafisty výsadku SILVER A Jiřího Potůčka.

Celý program vzpomínkového dne – s názvem Libuše volá Londýn začal právě na Bohdašíně, kde mohli návštěvníci zhlédnout ve dvou komentovaných ukázkách prezentaci operačního materiálu čs. výsadků. O tyto bezesporu velmi zajímavé ukázky a prezentaci celé radiosoupravy Libuše se postarala Rota Nazdar spolu s kolegy z Československé obce legionářské. Součástí programu, který probíhal na louce, sousedící s bývalou školu, odkud Jiří Potůček v roce 1942 vysílal, byla i výstava Vlastivědného spolku Červený Kostelec – Končinské události 1942. Ta byla umístěna v našem stanu, spolu s naší malou expozicí, věnující se československé prvorepublikové armádě. Hned v sousedství mohli návštěvníci nahlédnout do života československých vojáků ve Franci roku 1940. Malou expozici věnovanou tomuto tématu si v uniformách 1. čs. divize ve Francii připravili kolegové z Klubu vojenské historie Nymbursko.

Pozvání přijala i organizace Post Bellum se svým projektem Paměť Národa do jejíž databáze byl nahrán i pan Antonín Burdych, syn Antotnína Burdycha jehož rodina ukrývala Jířího Potůčka. Cílem stanu, mimo prodeje knížek, upomínkový předmětů a prezentace vlastní činnosti, bylo také představení Klubu přátel Paměti národa.

 

Pietní akt

Zhruba ve 13:30 se odehrála přímo u památníku věnovaným těmto událostem pietní vzpomínka. Slovo si vzal starosta města Červený Kostelec pan Rostislav Petrák, spolu s poslancem Leošem Hegrem. Vzpomínku zasadila do kontextu historička Mgr. Pavlína Švandová, která připomenula celý průběh činnosti odbojové skupiny S 21 B. Pan Antonín Burdych poděkoval za péči o památku jeho rodičů a všech dalších ze skupiny S 21 B. Květiny k bohdašínskému pomníku položili zástupci Červeného Kostelce, Rtyně, Náchoda, České Skalice i Břas, kde vyrůstal Potůček. Vedle Antonína Burdycha byl mezi hosty i Věnek Baudyš, syn popravené Zdeňky Satranové z prvního manželství. Na závěr přečetl starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák jména popravených odbojářů z červenokostelecka. Hymny pak zahrál Městský dechový orchestr Červený Kostelec

Vzpomínková procházka a večer

Největší účast zaznamenala procházka organizovaná Klubem českých turistů Červený Kostelec, která provedla účastníky jednotlivými body programu. Jedním z nich bylo i vyprávění pana Antonína Burdycha, který se ho zhostil u památníčku na Končinách věnovaným jeho rodičům.

Celou akci uzavřel program v Městském divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Zde proběhl večer s plk. Eduardem Stehlíkem, který moderoval člen našeho spolku, Ondřej Gelbič, věnovaný nejen výsadku SILVER A, ale i osudům dalších skupin vysazených do protektorátu. 

Všem opravdu moc děkujeme, že se zúčastnili v tak hojném počtu celé vzpomínky a mnohdy nevážili cestu zdaleka. Chtěli bychom také poděkovat starostovi města Rostislavu Petrákovi, jehož zásluhou také akce proběhla, ale i velké pomoci městského kulturního střediska. Vážíme si účasti Československé obce legionářské a Roty Nazdar, která přivezla to nejpodstatnější, radiosoupravu Libuši. Současně i KVH Nymbursko za jejich prezentaci. Dík patří i Sokolské stráži, která i přes drobné navigační problémy nakonec dorazila na místo.

Objekt je veřejnosti přístupný vždy od dubna do října každý poslední víkend v měsíci od 9:00 do 17:00 hod. Během léta je otevírací doba doplněna ještě o data uvedená na webu.

Podporují nás

 
24.9. - 25.9.2022 | Zářijová otevíračka